head_banner

Блискиот инфрацрвен спектрометар помага да се следи загадувањето на воздухот

Блискиот инфрацрвен спектрометар помага да се следи загадувањето на воздухот

Со цел подобро да се разберат глобалните климатски промени, особено размената на стакленички гасови (CO2, CH4, N2O, HF, Co, H2O и HDO) помеѓу атмосферата и биосферата, истражувачките институции како што е мрежата за набљудување на вкупната јаглеродна колона (tccon) и мрежата за набљудување на промените на атмосферскиот состав (NDACC) се воспоставени една по друга.

5

Тоа се мрежи на копнениинфрацрвени спектрометри(и други инструменти), кои го користат сонцето како извор на светлина за снимање на атмосферските спектри во блиско-инфрацрвениот или средниот инфрацрвен спектрален опсег.

 

More information, contact:  yingwang@anhaozt.com  +86 19114069667


Време на објавување: Јуни-30-2022 година