head_banner

NIR спектрометарски анализатор

 • SPTC2500 близок инфрацрвен спектроскопски анализатор

  SPTC2500 близок инфрацрвен спектроскопски анализатор

  • Увезени основни уреди
  • Широк спектрален опсег
  • Висока точност на бранова должина
  • Точките за калибрација се рамномерно распоредени во целиот опсег на бранова должина
  • Софтверот е лесен за ракување и моќен
  • Моделот може да се пренесе, со што значително се намалуваат трошоците за промоција на моделот
  • Фабрика за апсорпционен спектрометар